Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Hướng dẫn tìm phim trên iTVHAY.ORG

nếu các bạn không tìm kiếm phim được từ công cụ tìm kiếm trên itvhay.org. các bạn có thể tìm kiếm phim bằng công cụ google.

2. Các bạn xem phim tại itvhay nhớ click quảng cáo giúp itvhay, để itvhay có kinh phí thực hiện thuyết minh cám ơn các bạn đã ủng hộ itvhay.

3. Các bạn muốn xem phim nhanh server F.PRO, nên cài trình duyệt Yandex để xem phim trên server F.PRO không bị gián đoạn xem phim.

? Link down: https://browser.yandex.com

Phim nào có server F.PRO các bạn nên chọn server F.PRO xem phim tốt hơn thank.

4. Các bạn xem phim nên xem server S.PROR.PRO để không bị nhảy popup, vì server H.PRO nhảy popup là của bên thứ 3 không phải của TVH. Server R.PRO các bạn nên chỉ xem chất lượng 480p (Hoặc để Auto) để không bị dừng khi xem phim.

5. Các bạn không xem phim được, bị hiển thị thông báo (Vui lòng vô hiệu hóa Trình chặn quảng cáo (Please Disable AdsBlocker)) các bạn làm theo hướng dẫn sau.
Mobile: Các bạn nhớ tắt chặn quảng cáo ở trình duyệt Coc Coc hoặc Chrome khi nào thấy quảng cáo hiển thị lại là đã tắt thành công.
Desktop: Các bạn nhớ tắt adblock Coc Coc hoặc adblock Chrome nếu máy tính vẫn không xem được thì tắt thêm phần mềm diệt virus là sẽ xem được phim tại TVH.